• Follow us:    
 • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Cán bộ - công nhân viên


  Công ty có 24 cán bộ công nhân viên, trong đó có 08 người có trình độ đại học và cao đẳng và 16 người có trình độ trung cấp và công nhân bậc nghề, lực lượng cộng tác viên của Công ty có 5 người có trình độ chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuât.

  Danh sách cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật chủ yếu của Công ty.

                  

  STT

  Họ và tên

  Trình độ chuyên môn

  Chức danh

  1

  Phạm Tám

  Kỹ sư nhiệt

  Chủ tịch HĐTV

  2

  Dương Văn Vinh

  Kỹ sư nhiệt

  Giám đốc

  3

  Lê Thị Quý Na

  CN Kế toán

  Kế toán trưởng

  4

  Nguyễn Văn Nhâm

  Kỹ sư điện

   

  5

  Thái Quang Trí

  Kỹ sư cơ khí chế tạo

   

  6

  Phan Đình Chung

  T.Cấp cơ khí chế tạo

  Quản đốc

  7

  Phạm Quý Bình

  Kỹ sư nhiệt lạnh

   

  8

  Nguyễn Văn Đức

  Kỹ sư điện

   

  9

  Nguyễn Thị Khánh

  CN Kế toán

  Kế toán tổng hợp

  10

  Trần Dưỡng

  CN cơ khí

   

  11

  Nguyễn Văn Hưởng

  CN cơ khí

   

  12

  Nguyễn Tiến Hùng

  CN Điện                

   

  13

  Võ Văn Hiếu

  CN cơ khí

   

  14

  Lê Đức Khánh

  CN cơ khí

   

  15

  Hồ Văn Hoà

  CN cơ khí

   

  16

  Nguyễn Văn Hưởng

  CN cơ khí

   

  17

  Võ Văn Hoàng

  CN cơ khí

   

  18

  Trần Ngọc Thành

  CN cơ khí

   

  19

  Trần Vũ

  CN cơ khí

   

  20

  Dương Văn Vũ

  CN cơ khí

   

  21

  Nguyễn Hữu Dũng

  CN cơ khí

   

  22

  Hồ Sĩ Hoài Phương

  CN cơ khí

   

  23

  Đoàn Ngọc Tuấn

  CN cơ khí

   

  24

  Phạm Hồng Phong

  CN cơ khí

   

   

   

   

   

  Danh sách cộng tác viên chuyên môn

   

  STT

  Họ và tên

  Trình độ chuyên môn

  1

  Trần Thiện Hiến

  Kỹ sư cơ khí

  2

  Nguyễn Thế Tranh

  Thạc sỹ nhiệt lạnh

  3

  Đặng Linh Giang

  Cử nhân hóa sinh

  4

  Nguyễn Văn Hào

  Kỹ sư điện

   

                                                                                        GIÁM ĐỐC CÔNG TY


  Hỗ trợ trực tuyến

  Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Fax: (0236) 3 696 224

  Email: locthanhco.ltd@gmail.com

  Đối tác của chúng tôi