• Follow us:    
 • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Lĩnh vực hoạt động


  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sữa chữa, chuyển giao công nghệ trong các ngành Cơ - Nhiệt - Điện, công nghệ môi trường và xây dựng công nghiệp

  •                Tư vấn khảo sát, lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, hệ thống thiết bị công nghệ, công trình điện trung hạ thế, trạm biến áp 35KV trở xuống và công trình điện chiếu sáng công cộng
    
  •                Tư vấn khảo sát, lập dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, hệ thống thiết bị công nghiệp, công trình điện trung hạ thế, trạm biến áp 35KV trở xuống và công trình điện chiếu sáng công cộng.
    
  •                Tư vấn thiết kế công trình hệ thống thông gió làm mát công trình công nghiệp, công trình lạnh công nghiệp và điều hòa không khí.
    
  •                Tư vấn giám sát các công trình điện, trạm biến áp từ 35KV trở xuống, công trình điện chiếu sáng công cộng.
    
  •                Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.
    
  •                Thi công xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, công trình điện trung và hạ thế, trạm biến áp từ 35KV trở xuống và Công trình điện chiếu sáng công cộng, thi công hệ thống thông gió làm mát và công trình lạnh công nghiệp điều hòa không khí, công trình kênh mương thoát nước, thủy lợi vừa và nhỏ; Hệ thống máy móc thiết bị công nghệ; Thi công công trình giao thông (đường bộ) có quy mô vừa và nhỏ; Công trình hệ thống điện tự động hóa; Hệ thống chữa cháy; Thi công lắp đặt các công trình xử lý nước và cung cấp nước sạch; Gia công thiết bị và thi công lắp đặt các công trình phục vụ y tế; Thi công công trình hệ thống xử lý chất thải, nước thải công nghiệp và sinh hoạt; Gia công cơ khí và thi công lắp đặt tại chân các công trình.  
    
  •                 Kinh doanh vật tư thiết bị công nghiệp; Thiết bị điện; Thiết bị lạnh công nghiệp và điều hòa không khí.
    
  •                Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt các mô hình mạng lưới máy tính, hệ thống chống sét, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
    
  •                Mua bán, sữa chữa máy vi tính, điện thoại, thiết bị văn phòng.
    
  •                Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.

  Hỗ trợ trực tuyến

  Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Fax: (0236) 3 696 224

  Email: locthanhco.ltd@gmail.com

  Đối tác của chúng tôi