• Follow us:    
 • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Cơ sở pháp lý hoạt động kinh doanh


  • Giấy đăng ký Kinh doanh số 0400471194 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/09/2004 đăng ký thay đổi lần 7 ngày 15/03/2011.
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 28 tháng 09 năm 2004 do Cục thuế thành phố Đà Nẵng cấp.
  • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 18/4/ĐKMD ngày 21 tháng 04 năm 2006 do phòng cảnh sát QLHC - TTXH Công an thành phố Đà Nẵng cấp.

         


  Hỗ trợ trực tuyến

  Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Fax: (0236) 3 696 224

  Email: locthanhco.ltd@gmail.com

  Đối tác của chúng tôi