• Follow us:    
 • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Dự án


  Hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phú


  Gia công cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phú Giá trị hợp đồng: 1.974.478.000 VNĐ

  Hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Dệt Phú Thọ


  Gia công cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Dệt Phú Thọ. Giá trị hợp đồng: 2.518.000.000 VNĐ

  Hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Kangaroo-VP


  Gia công cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Kangaroo-VP. Giá trị hợp đồng: 1.412.389.000 VNĐ

  Hỗ trợ trực tuyến

  Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Fax: (0236) 3 696 224

  Email: locthanhco.ltd@gmail.com

  Đối tác của chúng tôi