• Follow us:    
 • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Hệ thống đường ống gió điều không Công ty TNHH Kangaroo-VP  Hỗ trợ trực tuyến

  Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

  Fax: (0236) 3 696 224

  Email: locthanhco.ltd@gmail.com

  Đối tác của chúng tôi