• Follow us:    
  • (0236) 3 698 637 - 2 242 637

    Quạt cấp gió hầm


    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    (Nội dung mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)


    Sản phẩm cùng danh mục:

    Quạt cấp gió đường ống

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    Quạt cấp gió hầm

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    Quạt cấp gió hầm

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    Quạt hút công nghiệp

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    Quạt hút công nghiệp

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W

    Quạt hướng trục

    Kích thước: 900x900 mm
    Chất liệu: Thép
    Công suât: 1200W


    Hỗ trợ trực tuyến

    Phone: (0236) 3 698 637 - 2 242 637

    Fax: (0236) 3 696 224

    Email: locthanhco.ltd@gmail.com

    Đối tác của chúng tôi